Założenia

Nie podlegamy ścisłym zasadom jednego stylu wychowania.

Czerpiemy z różnych nurtów i stylów zapisanych na kartach historii wychowania i wybieramy z nich to, co uważamy za najlepsze.

Wyciągamy sentencję z pedagogiki Marii Montessorii, Rudolfa Steiner’a, Condillac’a, J.J. Rousseau, dając dzieciom możliwość optymalnego rozwoju z uwzględnieniem ich indywidualnych cech.

Pracujemy w małych grupach, aby jak najlepiej rozwijać różnorodne umiejętności i talenty, które drzemią w każdym maluchu.

Na pierwszym miejscu stawiamy naukę języka polskiego. Poprzez rozmowy, czytanie i używanie urozmaiconego słownictwa przyswajanie języka przez dzieci jest szybsze, słowniczek bogatszy i dzięki temu są bardziej gotowe do nauki czytania, gdy osiągają wiek szkolny. Naukę języka angielskiego realizujemy poprzez zabawę ze względu na fakt, potwierdzony wieloletnimi badaniami specjalistów w zakresie psychologii rozwojowej, mówiący o tym, że nawet najlepsze programy edukacji języków obcych nie przyniosą pożądanych efektów, jeżeli dzieci rozpoczynają tą naukę bez dobrej znajomości mowy ojczystej. Nauka z lektorem odbywa się w bloku zajęć dodatkowych, na indywidualne życzenie rodziców każdego z dzieci.

Jesteśmy przewodnikami dzieci po rozwijającym zmysły świecie. Prowadzone odpowiednio zajęcia i zabawy, pozwalają na wnikliwe i bezpośrednie poznawanie otaczającej rzeczywistości, oraz gromadzenie nowych doświadczeń.

Zgodnie z zasadą, że dzieci najlepiej uczą się przez naśladownictwo pragniemy być dla naszych maluchów takim wzorem, dzięki któremu posiądą wysoką kulturę osobistą i staną się pełnowartościowymi członkami społeczeństwa.

Liczymy na aktywną współpracę z rodzicami. Pragniemy, abyście Państwo dzielili się z nami wszelkimi pomysłami, uwagami, które pozwolą udoskonalać „Dzieciaki i Spółkę” tak, aby było to najlepsze miejsce dla rozwoju maluchów we wszystkich jego aspektach.